Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Op deze pagina leest u onze privacyverklaring. In deze verklaring wordt u duidelijk hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, waarvoor wij deze gebruiken en welke rechten u heeft. Renovatiebedrijf Stuve is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 55719112.

Adresgegevens
Ripperdaweg 2
9909 AT Spijk

Peter Stuve 06 – 44 38 27 74 info@renovatiebedrijfstuve.nl


KVK: 55719112
BTW Nr. NL851832465B01

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (en/of bedrijfsnaam)
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– KvK nummer (bedrijf)
– BTW nummer (bedrijf)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in (digitale) correspondentie
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Voor onze administratie
– Voor de facturatie
– Voor offertes
– Om u te informeren
– Om u te bellen/mailen
– Om goederen / diensten bij u af te leveren
– Mogelijk analyseren wij in de toekomst uw gedrag op de website om ons aanbod en de werking van de website te verbeteren
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Renovatiebedrijf Stuve) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derden als dit strikt noodzakelijk is en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij tóch gegevens hebben verzameld/ontvangen van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@renovatiebedrijfstuve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies worden gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij doen onze uiterste best om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u toch de indruk heeft dat uw persoonsgegvens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via email: info@renovatiebedrijfstuve.nl of tel. nr. 06 – 44 38 27 74. Wij zullen dan passende maatregelen treffen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hierover contact met ons opnemen of een verzoek tot correctie/verwijderen sturen naar info@renovatiebedrijfstuve.nl wij zullen dan uiterlijk binnen 4 week op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 – 44 38 27 74, of via email: info@renovatiebedrijfstuve.nl